ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Καταστατικό Εταιρείας [εδώ]

Γενική Συνέλευση 30/03/15 [εδώ]