Κοινωνική Ευθύνη

17 Δεκεμβρίου, 2021

Στα πλαίσια των οδηγιών και συστάσεων αρμοδίων επιστημόνων της χώρας μας για προληπτικά μέτρα κατά της επιδημίας COVID-19, και με γνώμονα την προστασία του προσωπικού, συνεργατών και πελατών μας, η διοίκηση της Esiness Travel αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων μας εώς την

Στο χρονικό διάστημα από 17-Μαρτίου-2020 εώς την 13-Απριλίου-2020, θα εξυπηρετούνται οι καθημερινές εργασίες εξ’ αποστάσεως και ηλεκτρονικά. Απαραίτητες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μόνον με ραντεβού και αποκλειστικά στα κεντρικά μας γραφεία στην Λευκάδα, οδος Καραβέλα, Περιβόλια Λευκαδας.

You May Also Like…

Share This